2010-40-RE

Estat
Data
Registre nº
560-10
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal del Sr. Jesús Echeverria Araco, contra la sentència del 28 d’octubre del 2010 i contra l’aute del 25 de novembre del mateix any, dictats per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració dels drets a la jurisdicció, a un procés degut i a obtenir una decisió fonamentada en Dret, reconeguts a l’article 10 de la Constitució.
Aute del 7 de febrer del 2011, que acorda l’admissió a tràmit del recurs d’empara 2010-40-RE. Editar
Sentència del 6 d’abril del 2011, que desestima l’empara sol·licitada per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: