99-1-L

Estat
Data
Registre nº
253-99
Resum de la causa:
Recurs directe d’inconstitucionalitat interposat per la representació processal dels Srs. Jordi Torres Alís, Josep Dallerès Codina, Narcís Casal de Fonsdeviela, Miquel Alís Font, Ladislau Baró Solà, Enric Tarrado Vives, Jaume Bartumeu Cassany, M. Rosa Ferrer Obiols, Vicenç Mateu Zamora, Vicenç Alay Ferrer i Simó Duró Coma, consellers generals, contra la Llei de creació de la societat pública Forces Elèctriques d’Andorra, SA, aprovada pel Consell General el dia 30 de setembre de 1999, i publicada al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra el dia 27 d’octubre de 1999.
Aute del 10 de febrer del 2000, que acorda l'admissió a tràmit de la demanda de recurs directe d'inconstitucionalitat 99-1-L. Editar
Sentència del 7 d'abril del 2000, que estima la inconstitucionalitat de la Llei de creació de la societat pública Forces Elèctriques d’Andorra, SA, aprovada pel Consell General el 30 de setembre de 1999, que declara la seva nul·litat radical, així com la dels efectes que puguin haver-se produït durant el seu període de vigència. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: