2000-9-RE

Estat
Data
Registre nº
187-00
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal del Dr. André Faure contra l’aute de data 27 de març del 2000 i contra l’aute de data 5 de maig del 2000, dictats pel president de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia, per presumpta vulneració dels drets reconeguts a l’article 10 de la Constitució.
Aute del 12 de juliol del 2000, que acorda l’admissió a tràmit del recurs d’empara 2000-9-RE. Editar
Sentència del 12 d’octubre del 2000, que acorda l’empara sol·licitada per la part recurrent i que retrotrau les actuacions processals, a fi que el Tribunal de Corts no es limiti a esbrinar tan sols si l’aforat ha de ser o no inculpat o processat, sinó que ha d’indagar globalment la conducta de totes les persones implicades en els fets. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: