2001-8-RE

Estat
Data
Registre nº
90-01
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal de la Sra. Nàdia Aleix Tugas contra la sentència de data 18 de desembre del 2000, dictada per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, per presumpta vulneració dels drets reconeguts a l’article 10 de la Constitució.
Aute del 18 de maig del 2001, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2001-8-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: