2002-2-RE

Estat
Data
Registre nº
86-02
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal de la societat Col·legis del Pirineu, SA, contra l’acord del Consell General del 14 de març del 2002, relatiu a la creació d’un Consell General dels Joves d’Andorra, per presumpta vulneració dels drets fonamentals dels capítols I i III del títol II de la Constitució.
Aute del 16 d’abril del 2002, que acorda l’admissió a tràmit del recurs d’empara 2002-2-RE. Editar
Sentència del 10 de juny del 2002, que decideix atorgar parcialment l’empara sol·licitada per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: