2005-3-CC

Estat
Data
Registre nº
554-05
Resum de la causa:
Conflicte de competències constitucionals formulat pel Comú d’Andorra la Vella, contra els actes del Govern incorporats en les cartes del 16 de febrer del 2005 i 10 i 23 de maig del mateix any, i contra el Reglament d’heliports del 13 d’octubre del 2004.
Aute del 26 d’abril del 2006, que acorda rebutjar el recurs de súplica presentat per la part recurrent. Editar
Aute del 15 de març del 2006, que declara que el conflicte de competències 2005-3-CC no és procedent. Editar
Aute del 30 de novembre del 2005, que acorda l’admissió a tràmit del conflicte de competències 2005-3-CC. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: