2005-6-RE

Estat
Data
Registre nº
24-05
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal del Sr. Robert Lluís Bosma Minguez, contra la sentència del 18 de novembre del 2004 i contra l’aute del 22 de desembre del mateix any, dictats per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, per presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, reconegut a l’article 10 de la Constitució.
Aute del 24 de febrer del 2005, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2005-6-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: