2007-11-RE

Estat
Data
Registre nº
103-07
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal del Sr. Enric Aureli Godó Freixes, contra les sentències dictades pel Tribunal de Corts i per la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia en la causa TC-107-5/02, per presumpta vulneració dels drets reconeguts a l’article 10 de la Constitució.
Aute del 25 de maig del 2007, que acorda l’admissió a tràmit del recurs d’empara 2007-11-RE. Editar
Sentència del 7 de setembre del 2007, que atorga l’empara sol·licitada per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: