2007-25-RE

Estat
Data
Registre nº
366-07
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal de la societat mercantil Excavacions Arroyo, SL, contra la sentència del 26 d’abril del 2007 i contra l’aute del 10 de juliol del mateix any, dictats per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia per presumpta vulneració del dret a la jurisdicció en el seu vessant dels drets a la defensa, a obtenir d’aquesta una decisió fonamentada en dret, a un procés degut i a un tribunal imparcial predeterminat per la llei, reconeguts a l’article 10 de la Constitució.
Aute del 20 de desembre del 2007, que acorda rebutjar el recurs de súplica presentat per la part recurrent. Editar
Aute del 12 de novembre del 2007, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2007-25-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: