2008-12-RE

Estat
Data
Registre nº
188-08
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal del Sr. Mauricio Di Fabio, contra les sentències del 24 de gener del 2008 i del 29 de febrer del mateix any, dictades per la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia per presumpta vulneració dels drets a la jurisdicció, a la defensa, a la presumpció d’innocència, a obtenir una decisió fonamentada en dret i a un procés degut, reconeguts a l’article 10 de la Constitució.
Aute del 15 de juliol del 2008, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2008-12-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: