2009-18-RE

Estat
Data
Registre nº
357-09
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal del Sr. Steve Didier Michel Desruels, contra la sentència del 2 de març del 2009 i contra l’aute del 27 de juliol del mateix any, dictats per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració dels drets a la jurisdicció i a un procés degut, reconeguts a l’article 10 de la Constitució i dels drets a la família i al treball, reconeguts als articles 13.2 i 29 de la Constitució.
Aute del 2 de novembre del 2009, que acorda l’admissió a tràmit del recurs d’empara 2009-18-RE. Editar
Sentència de l’1 de febrer del 2010, que estima parcialment l’empara sol·licitada per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: