2011-40-RE

Estat
Data
Registre nº
673-11
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal de la Sra. Laia Vilafranca Llopis, contra l’aute del 23 de novembre del 2011, dictat per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració dels drets a la jurisdicció, a una decisió fonamentada en Dret i “a la tutela judicial efectiva” reconeguts a l’article 10 de la Constitució.
Aute del 15 de març del 2012, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2011-40-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: