2012-12-RE

Estat
Data
Registre nº
215-12
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal de la Sra. Laura Rossell Soler, contra l’aute del 3 d’agost del 2011, dictat per la batlle instructora i contra els autes del 19 de gener del 2012 i del 4 d’abril del mateix any, dictats pel Tribunal de Corts, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció en diverses de les seves manifestacions recollides a l’article 10 de la Constitució.
Aute del 13 de juliol del 2012, que acorda l’admissió a tràmit del recurs d’empara 2012-12-RE. Editar
Sentència del 3 de desembre del 2012, que estima parcialment l’empara sol·licitada per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: