2012-8-RE

Estat
Data
Registre nº
102-12
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal del Sr. Christophe Grosjean, contra la sentència del 20 de desembre del 2011 i contra l’aute del 31 de gener del 2012, dictats per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, reconegut a l’article 10 de la Constitució.
Aute del 7 de maig del 2012, que acorda l’admissió a tràmit del recurs d’empara 2012-8-RE. Editar
Sentència del 7 de setembre del 2012, que estima parcialment l’empara sol·licitada per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: