2013-6-RE

Estat
Data
Registre nº
79-13
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal del Sr. German Rodríguez Invernon, contra l’aute de l’11 de desembre del 2012, dictat per la Secció Civil de la Batllia, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció en els seus vessants dels drets a la defensa, a un procés degut i a l’assistència tècnica d’un lletrat, reconeguts a l’article 10 de la Constitució.
Aute del 6 de maig del 2013, que acorda l’admissió a tràmit del recurs d’empara 2013-6-RE. Editar
Sentència del 15 de juliol del 2013, que desestima l’empara sol·licitada per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: