2013-7-RE

Estat
Data
Registre nº
103-13
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal del Sr. Carlos Cerqueira Da Cruz, contra l’aute del 4 de febrer del 2013, dictat per la Secció Administrativa de la Batllia, per una presumpta vulneració dels drets a la jurisdicció i a un procés degut, reconeguts a l’article 10 de la Constitució.
Aute de l’11 de juny del 2013, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2013-7-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: