2014-33-RE

Estat
Data
Registre nº
440-2014
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal de l'entitat bancària Banca Privada d'Andorra, SA (BPA), contra la sentència del 27 de juny del 2014 i contra l’aute del 24 de juliol del mateix any, dictats per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció en el seu vessant del dret a obtenir una decisió fonamentada en Dret, reconegut a l’article 10 de la Constitució.
Aute del 17 de novembre del 2014, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2014-33-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: