2014-34-RE

Estat
Data
Registre nº
449-2014
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal dels Srs. Josep Maria Iturbe Garcia i Eric Gagliardini Busser, contra l’aute del 17 d'abril del 2014, dictat per la batlle de guàrdia, i contra la sentència del 30 de juliol del mateix any, dictada per la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia, en el marc del procediment urgent i preferent, per una presumpta vulneració dels drets fonamentals a la intimitat i al secret de les comunicacions, establerts als articles 14 i 15 de la Constitució, respectivament.
Aute del 17 de novembre del 2014, que acorda l’admissió a tràmit del recurs d’empara 2014-34-RE. Editar
Sentència del 13 de març del 2015, que estima parcialment l’empara sol•licitada per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: