2014-44-RE

Estat
Data
Registre nº
615-2014
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal del Sr. Jordi Janer Rossell, contra els autes del 10 d'octubre del 2014 i del 12 de novembre del mateix any, dictats pel batlle de guàrdia, per una presumpta vulneració dels drets a la jurisdicció i a la presumpció d'innocència, reconeguts a l’article 10 de la Constitució.
Aute del 16 de febrer del 2015, que acorda l'admissió a tràmit del recurs d’empara 2014-44-RE. Editar
Sentència del 20 d'abril del 2015, que estima l’empara sol•licitada per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: