2014-48-RE

Estat
Data
Registre nº
660-2014
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal de la Sra. Maria Concepción Fernández Goberna, contra l'aute del 5 de novembre del 2014, dictat pel Tribunal de Corts, i contra l'aute del 19 de desembre del mateix any, dictat per la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració dels drets a un judici de durada raonable i a la presumpció d'innocència, reconeguts a l’article 10 de la Constitució.
Aute del 13 de març del 2015, que acorda l'admissió a tràmit del recurs d’empara 2014-48-RE. Editar
Sentència de l'11 de maig del 2015, que desestima l’empara sol•licitada per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: