2015-34-RE

Estat
Data
Registre nº
383-2015
Resum de la causa:
Recurs d'empara interposat per la representació processal dels Srs. Josep Lluis Rivero Carrizo, Marta Pallerola Dolcet i Amèlia Pérez, contra "els actes de citar en qualitat d'inculpats dels meu mandant i posteriors declaracions judicials, i l'aute de data 4 d'agost de 2015", dictats per la Secció d'Instrucció Especialitzada 1 de la Batllia, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció en diverses de les seves manifestacions, reconegudes a l'article 10 de la Constitució.
Aute del 22 de desembre del 2015, que acorda l’admissió a tràmit del recurs d’empara 2015-34-RE. Editar
Aute del 15 de febrer del 2016, que constata i accepta el desistiment voluntari de la Sra. Marta Pallerola Dolcet. Editar
Sentència del 15 de febrer del 2016, que desestima l’empara sol•licitada pels Srs. Josep Lluis Rivero Carrizo i Amèlia Pérez. Editar

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: