2015-45-RE

Estat
Data
Registre nº
495-2015
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal de la Sra. Isabel Beltrame Moreno, contra l'aute del 23 de juliol del 2015, dictat per la Secció d'Instrucció 2 de la Batllia i, contra els autes del 15 de setembre del 2015 i del 3 de novembre del mateix any, dictats pel Tribunal de Corts, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, reconegut a l'article 10 de la Constitució, en els seus vessants dels drets a un procés degut i a obtenir una sentència fonamentada en Dret.
Aute del 15 de febrer del 2016, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2015-45-RE. Editar
Aute del 15 de març del 2016, que estima el recurs de súplica presentat per la part recurrent i que acorda l'admissió a tràmit del recurs d’empara 2015-45-RE. Editar
Sentència del 6 de juliol del 2016, que desestima l’empara sol•licitada per la part recurrent. Editar

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: