2016-16-RE

Estat
Data
Registre nº
231-2016
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal dels Srs. Joan Escaler Calva i Joan Jiménez López, contra els autes de l'11 de febrer del 2016 i del 21 d'abril del mateix any, dictats per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, reconegut a l'article 10 de la Constitució.
Aute del 7 de setembre del 2016, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2016-16-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: