2016-30-RE

Estat
Data
Registre nº
366-2016
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal dels Srs. Manel Massip Esquerda i Florència Reyero Gonzalez, contra l'aute del 19 de juliol del 2016, dictat per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració dels drets a la jurisdicció, a un procés degut, al principi de seguretat jurídica i a la interdicció de tota arbitrarietat, reconeguts tots ells a l'article 10 de la Constitució.
Aute del 20 de desembre del 2016, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2016-30-RE. Editar
Aute del 9 de febrer del 2017, que acorda rebutjar el recurs de súplica presentat per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: