2016-36-RE

Estat
Data
Registre nº
441-2016
Resum de la causa:
Recurs d'empara interposat per la representació processal de la Sra. Mercè Plà Puncernau, contra la providència del 14 de juny del 2016 i contra l'aute del 16 de setembre del mateix any, dictats per la Secció Civil 2 de la Batllia, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, reconegut a l'article 10 de la Constitució, en els seus vessants dels drets a un procés degut, a la defensa i a obtenir una decisió fonamentada en Dret, i del principi d'igualtat d'armes.
Aute del 16 de gener del 2017, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2016-36-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: