2017-56-RE

Estat
Data
Registre nº
498-2017
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal del Sr. Jesús Soler Canturri, contra els autes del 16 de juny del 2017 i del 23 d'octubre del mateix any, dictats per la Secció Civil 4 de la Batllia, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, reconegut a l'article 10 de la Constitució.
Aute del 9 d'abril del 2018, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2017-56-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: