2018-18-RE

Estat
Data
Registre nº
158-2018
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal del Sr. Xavier Mayol Gonzàlez, contra els autes del 29 de gener del 2018 i del 19 de març del mateix any, dictats pel Tribunal de Corts, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, reconegut a l'article 10 de la Constitució, en diverses de les seves manifestacions.
Aute de l'11 de juliol del 2018, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2018-18-RE. Editar
Aute del 7 de setembre del 2018, que acorda rebutjar el recurs de súplica presentat per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: