2018-30-RE

Estat
Data
Registre nº
294-2018
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal de la UTE SAUR-VALLNET, contra l'aute del 19 d'abril del 2018, contra la sentència del 18 de maig del mateix any i contra l'aute del 22 de juny també d'aquest mateix any, dictats per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració dels drets a la jurisdicció, a un procés degut i a la defensa, reconeguts a l'article 10 de la Constitució.
Aute del 12 de novembre del 2018, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2018-30-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: