2019-2-L

Estat
Data
Registre nº
205-2019
Resum de la causa:
Recurs directe d’inconstitucionalitat formulat per la representació processal dels Srs. Ferran Costa Marimon, Jordi Gallardo Fernàndez, Pere López Agràs, Gerard Alís Eroles, Rosa Gili Casals i Judith Pallarès Cortés, consellers generals en el moment de l'aprovació de la Llei 16/2019, del 15 de febrer, de regulació de l'establiment de preus mínims de venda dels productes del tabac, aprovada pel Consell General i publicada al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra, el 20 de març del 2019, mitjançant el qual se sol·licita a aquest Tribunal que dicti la inconstitucionalitat dels articles 1, 3, 4, 10 i de la disposició addicional d'aquesta Llei i, per extensió, de la resta del text, atès que aquest esdevindria incoherent i inaplicable, per ser contrari als articles 1, 3, 28 i 59 de la Constitució.
Aute del 14 de maig del 2019, que acorda l'admissió a tràmit del recurs directe d'inconstitucionalitat 2019-2-L. Editar
Sentència de l'11 de juliol del 2019, que desestima en tots els seus punts la demanda d'inconstitucionalitat presentada pels consellers generals en el moment de l'aprovació de la Llei impugnada i que declara que els articles 1, 3, 4 i 10 i la disposició addicional de la Llei 16/2019, del 15 de febrer, de regulació de l'establiment de preus mínims de venda dels productes del tabac són conformes a la Constitució. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: