2021-44-RE

Estat
Data
Registre nº
281-2021
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal de la Sra. Paula Cristina Felisberto Da Graça, contra l'aute del 3 de maig del 2021, dictat per la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració dels drets a la jurisdicció i a un procés degut, reconeguts a l'article 10 de la Constitució.
Aute del 14 de juliol del 2021, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2021-44-RE. Editar
Aute del 7 de setembre del 2021, que acorda rebutjar el recurs de súplica presentat per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: