2023-70-RE

Estat
Data
Registre nº
443-2023
Resum de la causa:

Recurs d'empara interposat per la representació processal de la societat Augé Accountants, SLU, contra l'aute del 21 de setembre del 2023, dictat per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, en els seus vessants dels drets a un procés substanciat per un tribunal imparcial i a obtenir una decisió fonamentada en Dret, reconeguts a l'article 10 de la Constitució.

Aute del 20 de novembre del 2023, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d'empara 2023-70-RE. Editar
Aute del 19 de desembre del 2023, que acorda rebutjar el recurs de súplica presentat per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: