2023-76-RE

Estat
Data
Registre nº
493-2023
Resum de la causa:

Recurs d'empara interposat per la representació processal del Sr. Tomàs Junquera Garcia, contra la inactivitat de la Batllia en relació amb la causa 7000004/2023 que derivaria en una presumpta vulneració del dret a un judici de durada raonable, reconegut a l'article 10 de la Constitució.

Aute del 20 de novembre del 2023, que acorda l'admissió a tràmit del recurs d'empara 2023-76-RE. Editar
Sentència del 15 de gener del 2024, que estima l'empara sol·licitada per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: