2024-1-RE

Estat
Data
Registre nº
4-2024
Resum de la causa:

Recurs d'empara interposat per la representació processal de la República Bolivariana de Venezuela, contra l'aute del 27 de novembre del 2023, dictat per la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, en els seus vessants dels drets a la defensa, a obtenir una decisió fonamentada en Dret i a un procés degut, reconeguts a l'article 10 de la Constitució.

Aute del 15 de gener del 2024, que acorda l'admissió a tràmit del recurs d'empara 2024-1-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: