2024-15-RE

Estat
Data
Registre nº
143-2024
Resum de la causa:

Recurs d'empara interposat per la representació processal de la Sra. Paula Cristina Felisberto Da Graça, contra l'aute del 22 de desembre del 2023, dictat per la Secció d'Instrucció 2 de la Batllia, i, contra l'aute del 15 de febrer del 2024, dictat pel Tribunal de Corts, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, en el seu vessant del dret a obtenir una decisió fonamentada en Dret, reconegut a l'article 10 de la Constitució.

Aute del 15 d'abril del 2024, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d'empara 2024-15-RE. Editar
Aute del 17 de juny del 2024, que acorda rebutjar el recurs de súplica presentat per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: