2024-35-RE

Estat
Data
Registre nº
241-2024
Resum de la causa:

Recurs d'empara interposat per la representació processal del Sr. Ibrahim Sarrar, contra la sentència del 16 de maig del 2024, dictada per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració dels drets a la jurisdicció, a la defensa, a ser informat de l'acusació, a no declarar-se culpable, a no declarar contra un mateix i a l'assistència tècnica d'un lletrat, reconeguts a l'article 10 de la Constitució.

Aute del 17 de juny del 2024, que acorda l'admissió a tràmit del recurs d'empara 2024-35-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: