94-1-CC

Estat
Data
Registre nº
93-1994
Resum de la causa:
Conflicte positiu de competències constitucionals interposat pel Consell Superior de la Justícia contra el Govern, en relació amb la gestió administrativa de l’organització judicial i en relació amb l’execució del pressupost de la justícia.
Aute del 21 d’octubre de 1994, que acorda l’admissió a tràmit del conflicte positiu de competències constitucionals 94-1-CC. Editar
Sentència del 16 de desembre de 1994, que desestima les pretensions formulades pel Consell Superior de la Justícia. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: