96-3-RE

Estat
Data
Registre nº
74-1996
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat pel Ministeri Fiscal contra l’aute de data 3 d’abril de 1996 dictat per la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia, en la causa núm. 109-1/95, relatiu a la inadmissió per defectes formals en la seva presentació del recurs de suplicació interposat per la representació processal del Sr. Óscar Mirabete Valera.
Aute del 17 de maig de 1996, que acorda l’admissió a tràmit del recurs d’empara 96-3-RE. Editar
Sentència del 12 de juliol de 1996, que atorga l’empara sol·licitada pel Ministeri Fiscal i per la part codemandant i que anul·la parcialment l’aute de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia de data 3 d’abril de 1996. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: