96-5-RE

Estat
Data
Registre nº
98-1996
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat pel Ministeri Fiscal contra la sentència de data 17 de maig de 1996 dictada per la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia en la causa núm. 67-ED/91, que condemna el Sr. Mesa Fuentes, com a responsable en concepte d’autor d’un delicte d’homicidi.
Aute del 7 de setembre de 1996, que acorda l’admissió a tràmit del recurs d’empara 96-5-RE. Editar
Sentència del 5 de novembre de 1996, que atorga parcialment l’empara sol·licitada pel Ministeri Fiscal i per la part codemandant i que anul·la la sentència de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia de data 17 de maig de 1996. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: