99-7-RE

Estat
Data
Registre nº
129-1999
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal de la Sra. R.M.P.S. contra la sentència de data 20 de maig de 1999, dictada per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, per presumpta vulneració dels drets reconeguts a l’article 10 de la Constitució.
Aute del 18 de setembre de 1999, que acorda l'admissió a tràmit del recurs d'empara 99-7-RE. Editar
Sentència del 5 de novembre de 1999, que refusa l'empara sol·licitada per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: