2003-17-RE

Estat
Data
Registre nº
636-03
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal de la societat Lomar, SL, contra les sentències del 23 de desembre del 2002 i del 24 de juliol del 2003, dictades per la Secció Administrativa de la Batllia i per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, respectivament, per presumpta vulneració dels drets reconeguts a l’article 10 de la Constitució.
Aute del 4 de febrer del 2004, que acorda l’admissió a tràmit del recurs d’empara 2003-17-RE. Editar
Sentència del 27 d’abril del 2004, que desestima l’empara sol·licitada per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: