2010-42-RE i 2011-1-RE

Estat
Data
Registre nº
581-2010 i 05-2011
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal de la Sra. Maria Dolors March Vila, contra la sentència del 28 d’octubre del 2010 i contra l’aute del 2 de desembre del mateix any, dictats per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració dels drets a la jurisdicció i a obtenir una decisió fonamentada en Dret, reconeguts a l’article 10 de la Constitució.

Recurs d’empara interposat per la representació processal dels Srs. Sergi Álvarez De La Vega Marques, Jordi Tarres Colom i Francesc Guillen Bayo i de la societat Sergi Francesc, SL, contra la sentència del 28 d’octubre del 2010 i contra l’aute del 2 de desembre del mateix any, dictats per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració dels drets a la jurisdicció, a obtenir una resolució fonamentada en Dret, a la defensa, a un procés degut i equitatiu i “a la tutela judicial efectiva en definitiva”, reconeguts a l’article 10 de la Constitució.
Aute del 4 de juliol del 2011, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2010-42-RE i 2011-1-RE. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: