2015-26-RE

Estat
Data
Registre nº
343-2015
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal de la Sra. Elisa Muxella Molins, contra la sentència del 14 d'abril del 2015 i contra l'aute del 23 de juliol del mateix any, dictats per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració dels drets a la defensa i a la jurisdicció, reconeguts a l'article 10 de la Constitució.
Aute del 22 de desembre del 2015, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 2015-26-RE. Editar
Aute del 15 de març del 2016, que acorda rebutjar el recurs de súplica presentat per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: