2016-12-RE

Estat
Data
Registre nº
154-2016
Resum de la causa:
Recurs d’empara interposat per la representació processal de la Sra. Montserrat Morell Mora, contra l'aute del 17 de març del 2016, dictat per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia, i contra la resta de resolucions judicials recaigudes en el marc d'aquesta causa, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, reconegut a l'article 10 de la Constitució, en el seu vessant del dret a obtenir una decisió fonamentada en Dret.
Aute del 6 de juliol del 2016, que acorda la inadmissió a tràmit de la causa 2016-12-RE. Editar
Aute del 7 de setembre del 2016, que acorda rebutjar el recurs de súplica presentat per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: