2024-4-RE

Estat
Data
Registre nº
27-2024
Resum de la causa:

Recurs d'empara interposat per la representació processal dels Srs. Higini i Ramon Cierco Noguer, Roser Noguer Enriquez i Higini Cierco Palau, i, de les societats Pams 3, SA, Pams 4, SA, Socis i Accions de les Valls, SA, Socis i Accions de les Valls II, SA, Barton International Holding INC, Barton International Holding LLC, Derfic Investments LTD, Aubrey Global INC, Blackwall Word INC, Bakin, SA, Fredo Investments Sainvest-Hotel International, SAU, Karelius LTD, Carmen i Jimena, SA, Tressor Investments International INC i Adrock Finance LTD, contra l'aute del 20 de desembre del 2023, dictat per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, en els seus vessants dels drets a la defensa, a la tutela judicial efectiva i a obtenir una decisió fonamentada, i, als principis d'igualtat i de seguretat jurídica, així com al de no ser discriminat davant la llei, reconeguts als articles 10, 6 i 3.2 de la Constitució.

Aute del 19 de febrer del 2024, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d'empara 2024-4-RE. Editar
Aute del 15 de març del 2024, que acorda rebutjar el recurs de súplica presentat per la part recurrent. Editar

Autes i Sentències de la causa:

Tesaurus i Fonamentació Jurídica: