Sumari cronològic de causes

Recurs d’empara interposat pel Sr. Albert Llovera Massana contra una sentència de la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, dictada el dia 8 de juny de 1995.
 • Aute del 13 de novembre de 1995, que acorda rebutjar el recurs de súplica presentat per la part requeridora.
  Editar
 • Aute del 20 d’octubre de 1995, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 95-3-RE.
  Editar
 • Aute del 5 de Setembre de 1995, que acorda examinar la procedència de l’admissió del recurs d’empara 95-3-RE.
  Editar
Recurs d’empara interposat pel Sr. Saturnino Iglesias Iglesias actuant en nom i representació de la societat Consitech, SA, i pel Sr. Jordi Babi Picolo contra una sentència de la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia pronunciada el dia 6 d’octubre de 1994.
 • Aute del 2 de maig de 1995, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 95-2-RE.
  Editar
 • Aute del 22 de maig de 1995, que acorda rebutjar el recurs de súplica presentat per la part requeridora.
  Editar
Recurs d’empara interposat per la Companyia d’Aigües Potables d’Escaldes-Engordany, SA, Capesa, contra una sentència de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia, dictada el dia 22 de febrer de 1995 i notificada el dia 20 de març de 1995.
 • Aute del 22 de maig de 1995, que acorda la inadmissió a tràmit del recurs d’empara 95-1-RE.
  Editar
Acció incidental d’inconstitucionalitat interposada per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia en relació amb l’article 3.1 a), pf. 2 de la Llei de creació de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra, de 3 de setembre de 1993.
 • Aute del 6 de febrer de 1995, que acorda l’admissió a tràmit de l’acció incidental d’inconstitucionalitat 95-1-PI.
  Editar
 • Sentència del 3 d’abril de 1995, que declara la constitucionalitat de l’article 3.1 a), pf. 2 de la Llei de creació de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra, de 3 de setembre de 1993, per no vulnerar els articles 17 i 18 de la Constitució.
  Editar
Conflicte positiu de competències constitucionals interposat pel Consell Superior de la Justícia contra el Govern, en relació amb la gestió administrativa de l’organització judicial i en relació amb l’execució del pressupost de la justícia.
 • Aute del 21 d’octubre de 1994, que acorda l’admissió a tràmit del conflicte positiu de competències constitucionals 94-1-CC.
  Editar
 • Sentència del 16 de desembre de 1994, que desestima les pretensions formulades pel Consell Superior de la Justícia.
  Editar
Recurs d’inconstitucionalitat interposat pels Comuns d’Ordino, la Massana, Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria que sol·licita que sigui declarada contrària a la Constitució la Llei qualificada de transferències als Comuns, aprovada pel Consell General el dia 4 de novembre de 1993, i publicada al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra el dia 29 de novembre de 1993.
 • Aute del 11 d’abril de 1994, que acorda l’admissió a tràmit del recurs d’inconstitucionalitat 94-1-L.
  Editar
 • Sentència del 6 de juny de 1994, que desestima en la totalitat la demanda d’inconstitucionalitat 94-1-L i declara que la Llei qualificada de transferències als Comuns, de 4 de novembre de 1993, és formalment conforme a la Constitució.
  Editar
Requeriment de dictamen previ d’inconstitucionalitat interposat pel representant personal a Andorra de S.E. François Mitterrand, Copríncep d’Andorra, en relació amb l’article 20 de la Llei qualificada de la nacionalitat, aprovada pel Consell General el dia 3 de setembre de 1993, i publicada al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra el 28 de setembre de 1993.
 • Aute del dia 17 de gener de 1994, que acorda la inadmissió a tràmit del requeriment de dictamen previ 93-1-DP.
  Editar
Recurs d’inconstitucionalitat interposat pel cap de Govern sol·licitant que siguin declarats contraris a la Constitució els articles 2.1, 2.2, 7.1, 7.2, 17, 20, 22.4 i 22.5 de la Llei qualificada de la nacionalitat aprovada pel Consell General el dia 3 de setembre de 1993, i publicada al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra el dia 28 de setembre de 1993.
 • Aute del 17 de gener de 1994, que acorda l’admissió a tràmit del recurs 93-1-L.
  Editar
 • Aute del 7 de febrer de 1994, que prorroga fins al termini màxim de dos mesos el termini fixat al tribunal per pronunciar-se sobre el recurs 93-1-L.
  Editar
 • Sentència del 15 de març de 1994, que declara contraris a la Constitució diversos articles de la Llei qualificada de la nacionalitat aprovada pel Consell General el dia 3 de setembre de 1993.
  Editar